ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ
Εισαγωγικό κείμενο | Αρχική Σελίδα | Χωροταξικό | Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια | Πολεοδομικές Μελέτες | Οικισμοί α)Όρια β)ΦΕΚ | Οδικό Δίκτυο | Αιγιαλοί-Παραλίες | Περιοχές Natura | Αρχαιολογικές Ζώνες | Οδηγίες χρήσεως

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ CD)

Η αρχική και κυρίως σελίδα-εισαγωγή είναι η σελίδα με τον τίτλο index.html. Δίνεται η δυνατότητα για άμεση εισαγωγή στον κυρίως κορμό του site ή στο εισαγωγικό κείμενο το οποίο αποτελεί την εισαγωγή του προέδρου.Από το εισαγωγικό κείμενο μπορεί κανείς να πλοηγηθεί στη συνέχεια στα περιεχόμενα του site. Οι μελέτες που παρουσιάζονται αφορούν τα όρια οικισμών, τα γενικά πολεοδομικά σχέδια, τις πολεοδομικές μελέτες, τις περιοχές natura, τιςαρχαιολογικές ζώνες, τις κατηγορίες οδικού δικτύου και τους καθορισμούς αιγιαλού-παραλίας.Σε καθένα από αυτά μπορεί κανείς να δεί τους χάρτες και τα ΦΕΚ που αντιστοιχούν στις περιοχές στις οποίες πραγματοποιήθηκε η μελέτη.Οι χάρτες δίνονται σε .jpg μορφή και τα ΦΕΚ σε .pdf μορφή.

 

Για την εύρεση και το άνοιγμα των jpg αρχείων θα πρέπει να ακολουθηθούν τα εξής βήματα:

1. Στον φάκελο utilities υπάρχει ένα λογισμικό για το άνοιγμα και διαχείριση εικόνων το ACDsee.Για την εγκατάσταση του προγράμματος εκτελούμε διπλό κλίκ πάνω στο αρχείο ACDC3224.EXE και αρχίζει η εγκατάσταση μέσα στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή μας.Όταν κάτα την εγκατάσταση του προγράμματος μας τεθεί το ερώτημα αν επιθυμούμε το πρόγραμμα να ανοίγει όλα τα είδη αρχείων εικόνας τότε κάνουμε κλικ στο YES TO ALL. Χρησιμοποιώντας το πραναφερόμενο πρόγραμμα και εκτελώντας πολλαπλά κλίκ πάνω στην επιλογή Zoom In μπορεί να δει κανείς τις αρχικές διαστάσεις του πρωτογενούς αρχείου (αν υπάρχει ήδη εγκατεστημένο κάποιο λογισμικό για άνοιγμα εικόνων δεν είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση).
2. Είσοδος στον φάκελο της μελέτης που επιθυμούμε με διπλό κλίκ πάνω στο φάκελο. Είσοδος στο φάκελο των jpg με διπλό κλίκ επάνω στο φάκελο.
3. Άνοιγμα του επιθυμητού αρχείου με το πρόγραμμα ACDsee.

Για την εκτύπωση του αρχείου εικόνας ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα:

1. Κλίκ στο "File" στη γραμμή εργαλείων του προγράμματος ACDsee.
2. Επιλογή του "Print setup".
3. Για την εκτύπωση του αρχείου οδηγούμαστε στην επιλογή size μέσα στο παράθυρο print setup επιλέγουμε τον τρόπο με τον οποίο θέλουμε να εκτυπώσουμε το πρωτογενές αρχείο.
4. Στη συνέχεια κλίκ στο ok.

 

Για το άνοιγμα των pdf αρχείων θα πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα:

Στις σελίδες όπου παρουσιάζονται τα ΦΕΚ είναι δυνατό το απ'ευθείας άνοιγμα αφού γίνει η εγκατάσταση του λογισμικού Acrobat reader καθώς και με μια συγκεκριμένη ρύθμιση σ'αυτό.

1. Για την εγκατάσταση εκτελούμε διπλό κλίκ στο αρχείο acrobat.exe το οποίο βρίσκεται στον φάκελο Utilities και ακολουθούμε τις οδηγίες (αν είναι ήδη εγκατεστημένο παραλείπονται το βήμα αυτό).
2. Με το πέρας της εγκατάστασης κάνουμε διπλό κλικ στην συντόμευση του προγράμματος στην επιφάνεια εργασίας ή ανοίγουμε το Acrobat από το μενού "έναρξη".
3. Από το μενού "Edit" της γραμμής εργαλείων του προγράμματος ανατρέχουμε στην τελευταία επιλογή (Preferences).Στο υπομενού που ανοίγεται δεξιά επιλέγουμε το "General".
4. Η καρτέλα που ανοίγεται έχει μία λίστα από επιλογές στην αριστερή στήλη.Επιλέγουμε το "Options" και απενεργοποιούμε την επιλογή "Display PDF in browser". Επιλέγουμε ΟΚ και κλείνουμε την εφαρμογή.