ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΚΡΗΤΗ
Εισαγωγικό κείμενο | Αρχική Σελίδα | Χωροταξικό | Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια | Πολεοδομικές Μελέτες | Οικισμοί α)Όρια β)ΦΕΚ | Οδικό Δίκτυο | Αιγιαλοί-Παραλίες | Περιοχές Natura | Αρχαιολογικοί Χώροι | Οδηγίες χρήσεως
ΟΡΙΟΘΕΤΗΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ (όρια)
   

Σκινιάς Βρουχάς Άγ. Αντώνιος Λούμα Κάτω Μίλατος Βραχάσι Λατσίδα Σχίσμα Βουλισμένη Καστέλλι Φουρνή Νικηθιανός Λίμνες Χουμεριάκος Βρύσαι Ζένια Έξω Ποτάμοι Παλαίκαστρον Λακκώνια Έξω Λαγού Φλαμουριανά Μαρμακέτο Ρούσσα Εκκλησία Πισκοκέφαλον Σκοπή Κάτω Μετόχι Λασίθι Μέσα Χαμέζι Άγ. Κωνσταντίνος Έξω Μουλιανά Αχλάδια Μυρσίνη Σταυρωμένος Τουρλωτή Μέσα Μουλιανά Άγ. Γεώργιος Μητάτον Πλάτη Ψυχρό Αβρακόντες Σφάκα Κριτσά Καμινάκι Μαρωνία Λάστρος Καρύδι Κρούστας Κατσιδώνι Άγ. Γεώργιος Κρυά Κάτω Καβούσι Ζάκρος Άγ. Σπυρίδων Καλό Χωριό Παχεία Άμμος Χρυσοπηγή Παππαγιαννάδες Πρίνα Χανδράς Μεσελέροι Ορεινόν Ζίρος Λιθίνες Μάλες Αρμένοι Άγ. Στέφανος Καλαμαύκα Μακρυλιά Κάτω Χωριό Σχινοκάψαλα Ανατολή Περιβολάκια Αγία Τριάς Ανάληψη Κουτσουράς Μύθοι Ρίζα Μουρνιές Κουτσουνάρι Γδόχια Μύρτος Αγ. Βαρβάρα Σείσι Πύργος Μιλάτου Παραλία Τσαμπί Κουνάλι Αγόροι Ζούρβα Ξηρολίμνη Φραθιάς Ανώγεια Αμυγδαλόλακκος Σούβλος Αμυγδαλέα Κουδούμαλος Φινοκαλιά Ρωμανός Δίλακκος Βάλτος Αγ. Γεώργιος Σέλλες Κάτω Μυρωνικήτας Σέλλες Πλάκα Χονδροβολάκοι Χαυγάς Δωριές Μακρυγέννησα Αδράβαστος Πέτρος Νοφαλιάς Περάμπελα Κουρούνες Σύρμεσο Πινές Κάτω Ελούντα Επάνω Ελούντα Κάτω Μέσα Ποτάμοι Ρουσσακιανά Αργυρό Νερό Ρουσσαπίδια Άνω Αμυγδάλοι Αμυγδαλοί Αδριανός Τάπες Λασιθάκι Μέσα Αγ. Ιωάννης Αγ. Πελαγία Καλός Λάκκος Δύο Πρίνοι Δράκος Περονίδες Καρτέρηδες Φιορετζήδες Μαρνέλληδες Μαργέλι Κακοκάμωτες Σχίσμα Χαμηλό Αμμουδάρα Μαρδάτι Πλατυπόδι Δράσι Θεολόγος Καθαρό Αγ. Χαράλαμπος Πινακιανό Μαθοκοτσάνα Χριστός Άνω Σύμη Καημένος Καρύδι Συκιά Σφακούρα Νέος Μύρτος Αμμουδάρες Νέα Ανατολή Στόμιο Καλόγεροι Καμάρα Γρα Λυγιά Κεφάλα Πύργος Ίστρο Σταυρός Κεντρί Βαϊνιά Αγ. Ιωάννης Βασιλική Μοναστηράκι Φέρμα Αγ. Φωτιά Γαλήνη Αχλιά Μαύρος Κόλυμπος Καλυβίτης Αδριανός Σταυροχώρι Λάπιθος Θρυπτή Δρακαλεύρι Μέλισσες Παναγία Μπέμπονας Μόχλος Καλαβρός Κιμουριώτης Ρίζα Παρασπόριο Σκορδίλο Δάφνη Πεύκοι Αζάλι Μακρύς Γιαλός Πιλαλήματα Λαγκάδα Καλό Νερό Άσπρα Χώματα Γούδουρας Ετιά Σωτήρα Επισκοπή Επάνω Σανδάλι Καλαμαύκι Βορίο Έξω Απίδι Μέσα Απίδι Καλός Λάκκος Καλό Χωριό Κατελιώνας Λαμνώνι Σίτανος Χώνος Ζου Αρνικό Επισκοπή Κάτω Πετράς Αγ. Φωτιά Αγκαθιά Μερτύδια Λύδια Σπηλιάρα Ξηρολίμνη Λαγκάδα Καμάρα Χοχλακιές Αζοκέραμος Ξερόκαμπος Αγριλιά Κλησίδι Αδραβάστοι Κελλάρια Βρυσίδι Χαμαίτουλο Σκλάβοι Πεζούλα Μεταξοχώρι Μαγουλάς Αγ. Γεώργιος Αγ. Κωνσταντίνος Αγ. Παντελεήμων Αρχαβλιακός Βάτος Βλάχηδες Βλιχάδια Δρυς Επάνω-Κάτω Καρτσινιανός Κουδουμαλιά Κρυά Επάνω Κρυονέρι Λούμα Επάνω Μαυρικιανό Μινός Ξερά Ξύλα Πατσόπουλος Πεπόνηδες Πινές Επάνω Πραισός Νέα Σαράτσι Κάμπος Σείσι Επάνω Τσικαλαριά Φαρσάρο Αγ. Νικόλαος Αγ. Παντελεήμων Καρύδι